Aima netværket og Etiske regler for Aima Coacher

Aima netværket og Etiske regler for Aima Coacher

CE_ApprovedAima Instituttet samarbejder med Coach.dk

Aima Instituttets Coachuddannelse efterlever de minimumskrav en Coachuddannelse skal opfylde, for at kunne blive listet på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt. Samarbejdsaftalen gentegnes årligt.

Aima Netværket

Alle der har fuldført modul G3 om team & projektudvikling inviteres med i Aima netværket. Formålet med netværket er at skabe en levende organisation, så hverken kursusledere, coacher, teamudviklere eller materialet størkner i en uhensigtsmæssig form. Netværksmøderne holdes ofte i forbindelse med supervisionsmøder. Din indflydelse i forbindelse med overordnede beslutninger i netværket afhænger af din intention og det, du bidrager med. Beslutninger træffes på netværksmøderne og primært kun af dem, sagen vedrører. Beslutninger træffes ved hjælp af team og projektudviklingsmetoderne, som sikrer hensyn til alle involveredes ønsker, intentioner og behov.

Etiske regler for Aima Coacher

For at tilsikre en høj kvalitet uanset hvem vores kommende klienter vælger som sin personlige coach fra vores netværk, har vi listet en række etiske regler alle AIMA Coacher skal overholde. Dette for at sikre, at klienterne guides indenfor fastsatte etiske regler som er synlige og tilgængelige for alle. Det er ikke svært da de etiske retningslinier er integrerede i de metoder, vi anvender. Ud over coachdelen har uddannelsen et omfattende modul med personlig udvikling, der sikrer at coachen har arbejdet i dybden med sin egen udvikling.

En Aima coach eller guide:

 • Arbejder ud fra en filosofi om at det er klienten der har løsningerne, og coachen der uvildig stiller spørgsmålene
 • Overholder 100 % fortrolighed til sine klienter
 • Behandler alle klienter og deres problemstillinger med åbenhed og respekt.
 • Udgangspunktet er klientens ønsker og behov, og klienten bestemmer mål, tempo, retning og dybde af sessionen/forløbet.
 • Søger at give klienten flere valg
 • Arbejder med den problemstilling, klienten synes er vigtigst, så ingen bliver presset til at tale om udfordringer eller problemstillinger, de ikke vil coaches på
 • Skaber rammer omkring sessionen som muliggør, at der ved sessionens afslutning enten er en løsning eller en klar vej frem i forhold til den problemstilling, der blev taget op. Derved spares klienten for unødigt mange sessioner.
 • Behandler problemstillinger/udfordringer, der er aktuelle i dag og fremadrettede. Kommer det frem, at der ligger noget uafklaret i klientens fortid, vil klienten blive guidet til et perspektiv, hvor det ikke forstyrrer arbejdet med det fremadrettede og ved behov blive henvist til en specialist på området
 • Opfordrer til at klienten udover AIMA-guidning søger en specialist på områder, hvor der er brug for faglig kundskab eller information, f. eks fysiske og psykiske sygdomme, afhængighed, konflikter, økonomiske spørgsmål.
 • Gør klienten opmærksom på at coachen træder ud af coachrollen, hvis der i enkelte tilfælde gives et råd, f. eks ved at bede om lov
 • Har en åben og klar prispolitik og informerer om tidsanvendelse og priser før evt. sessioner.
 • Arbejder løbende med egenudvikling og efteruddannelse