Grundforløb — Aima’s kombinerede Coach og Team & Projektleder uddannelse er unik

Grundforløb — Aima's kombinerede Coach og Team & Projektleder uddannelse er unik

Aimas coach- og lederuddannelser

Bliv Aima Mentor, 10 dage
Certifikat udstedes ved

 • Min. 97% deltagelse i modul G1, G2
 • Bestået skriftlig og mundtlig eksamen

Bliv Aima Coach, 15 dage + mentor & supervisionsforløb
Certifikat udstedes ved

 • Min. 97% deltagelse i modul G1, G2 og G3
 • Bestået skriftlig og mundtlig eksamen
 • Vel gennemført mentor- og supervisionsforløb for blivende Aima Coacher

Bliv Aima Team og Projektleder, Aima Coach + mentor & supervisionsforløb. Certifikat udstedes ved

 • Aima’s coach certifikat
 • Vel gennemført mentor- og supervisionsforløb for blivende Aima Team og projektledere

Bliv Aima Kursusleder, Aima coach + 5 dage
Kursusledercertifikat udstedes ved

 • Aima coach certifikat
 • Min. 97% deltagelse i grundforløbets G4
 • Bestået eksamen

Deltagerbevis udleveres til alle, der vælger at ikke deltage i mentor og supervisionsforløbet.

CE_ApprovedAima Instituttet samarbejder med Coach.dk

Aima Instituttets Coachuddannelser efterlever de minimumskrav en Coachuddannelse skal opfylde, for at kunne blive listet på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt. Samarbejdsaftalen gentegnes årligt.

For ledere, lærere, pædagoger, terapeuter, sundhedspersonale og andre der (vil) arbejder med mennesker

 • Coach, team & projektleder uddannelse i et!
 • Overbygning til kursusleder
 • Enkle og effektive coaching metoder
 • En dybdegående demokratisk beslutningsprocess, hvor diskussion og personligt fnidder falder væk, idet kreativitet og konsensusbeslutninger spontant opstår.
 • Et mentorforløb, der holder dig i hånden, indtil tilgangen er integreret i din karriere
 • Mulighed for at tjene din investering ind i løbet af mentorforløbet
 • Adgang til Aima’s netværk af højt kvalificerede coach- og teamledere.

Grundforløbet er for dig, der ønsker, at arbejde professionelt med coaching, teamledelse & projektudvikling, således at de drivende kræfter i teamet bliver inspiration, engagement og arbejdsglæde, fremfor ‘pisken over nakken’ og frygt for repressalier. Du går herfra med en særdeles effektiv værktøjskasse og en systematisk tilgang både til coaching af enkeltpersoner og til team- og projektledelse.

Grundforløbet skaber et fundament, der styrker dig både som coach og menneske. Kombinationen af udvikling af dine menneskelige kompetencer og din værktøjskasse gør at du kan være mere professionel i dit virke og opnå større resultater med mindre anstrengelse. Evnen til at nærvære og skabe autentiske relationer er essentiel i forhold til at skabe “kemi”. Evnen til at finde balance mellem hensynet til dig selv og andre er en forudsætning for at du i længden kan bevare din motivation til at arbejde med mennesker. Den systematiske træning i grundforløbet øger din gennemslagskraft og udvikler din evne til et indefra og hjertestyret liv og lederskab. Du bliver som bekendt ‘hyret på dine kvalifikationer, men fyret på din personlighed’, så opøvelse af disse færdigheder vil gavne dig i alle livets forhold.

En Aima coach, team- eller projektleder sætter hele tiden, via spørgsmål, klienten eller teamet fri til selv at arbejde med problemstillinger og konflikter. På denne måde oplever klienten/teamet at løsningerne kommer indefra. Klienten/teamet er fri til at arbejde selvstændigt videre, når guideningen stopper. En coach og team & projektleders fornemste opgave er at bidrage med sit nærvær, stille de rigtige spørgsmål og herudover holde sig ude af processen! I den grad du bemestrer dette, vil din blotte tilstedeværelse facilitere klientens/teamets process.

Uddannelsens indhold og opbygning

Modul G1: Coach dig selv: Vejen hjem er vejen frem, 5 dage

Du behøver ikke at være perfekt for at kunne agere professionelt i dit virke som coach, men du behøver være istand til at afdække dine egne blinde vinkler, samt have en grundlæggende viden om hvordan sindet fungerer og kunne håndtere det, der vækkes i dig, når du coacher. I løbet af modulet øges din indsigt i sindets funktion og din evne til at håndtere besværlige følelser og fjerne uhensigtsmæssige programmer i dit sind øges dramatisk. Du får sat ord på dine mål og visioner og skabt en handleplan. Gennemførelse af dette modul er en forudsætning for at du kan tilegne dig de øvrige moduler succesfuldt. Modulet kan gennemføres som et personligt udviklingsforløb uafhængigt af resten af uddannelsen. Max 8 deltagere per instruktør.

Modul G2: Styrk dit samspil med andre, 5 dage

I dette modul kører du i to spor: Samtidig med at du træner dig i at coache dine medkursister bringer du din egen personlige udvikling til et nyt niveau.

Fokus er dels på at fylde din professionelle værktøjskasse med basale værktøjer i forhold til at

 • håndtere egne og andres (besværlige) følelser,
 • bevidstgøre og formulere værdier, visioner og mål,
 • skabe en holdbar strategi og handlingsplan,
 • målrette fokus,
 • skabe samklang mellem kropssprog og budskab.

Dels på at udvikle dine menneskelige ressourcer og kompetencer gennem at

 • styrke din evne til empati, autentisk kommunikation, fastholdelse og samspil, gennem en grundig & systematisk træning af din evne til at ‘nærvære’, lade være med at tage ting personligt og vælge din rolle og bevare din integritet uanset omstændigheder.
 • træne dig i at aflæse dine medkursisters kropssprog og lytte ind til kernen i dine medkursisters budskab og opfatte det, der ligger mellem linjerne, medens du guider dem
 • give dig en forståelse for hvad der åbner og lukker en kommunikation
 • give dig fordybet indsigt i dynamikken i hvordan relationer og identitet skabes
 • gøre dig bedre til at håndtere modstand, stress og konflikter og holde fokus på helheden, processen og det ønskede resultat.
 • træne dig i at være løsningsorienteret og samtidig rumme de personer og problematikker, du står overfor, herunder at afdække, håndtere og kommunikere ubekvemme sandheder.
 • skabe balance mellem at være der for dine medmennesker og sørge for dig selv.
 • give dig en dybere forståelse for hvordan konflikter udvikles, og hvordan de kan undgås.

Modulet kan gennemføres som et personligt udviklingsforløb med fokus på relationer uafhængigt af resten af uddannelsen.

Modul G3: Nye vinkler på ledelse, samarbejde og projektudvikling, 5 dage

I dette modul får du en dybere forståelse for gruppedynamik. Du bliver oplært i en ny generation af dynamiske, systematiske og dybdegående ledelsesværktøjer, du kan bruge til at lede en gruppe til at nå frem til en fælles løsning eller forståelse af en given problemstilling eller tage en fælles beslutning med opbakning fra alle. Med disse metoder er det ikke svært at få en gruppe til at fungere. Du lærer at skabe målretning og fokus i et team, at få en gruppe til at arbejde ud fra at sejre sammen, i stedet for at vinde over hinanden. Du lærer at skabe synergi og fælles fodslag i en gruppe. Du lærer om effekterne af hierarki, rangordning, magt, afmagt. Der arbejdes med at skabe fælles udgangspunkt for samarbejde og den holdbare lederrolle, og de metoder du lærte i modul 2 integreres nu i team- og projektudvikling. Et nyt og centralt værktøj i dette modul er tankestormsmetoden, som i modsætning til brainstorm forudsætter, at der findes en fælles løsning/forståelse af en given problemstilling/tema, som alle intuitivt føler er rigtig. Denne metode løfter møderutiner til et niveau, hvor diskussion og personligt fnidder falder væk, samtidig med at hver enkelts følelser og værdier kan komme til udtryk og blive taget alvorligt som et væsentligt aspekt af helheden. Desuden har metoderne den fleksibilitet, at du selv kan være del af gruppen eller bare fungere som leder af processen, afhængigt af din naturlige rolle. Din evne til at holde fokus på helheden, processen og det ønskede resultat/løsning og samtidig rumme de personer, der er del af teamet og vedkommendes problematikker øges dramatisk.

Overbygning og tillægsmoduler

Valgfri tillægsmodul G4: Frem i rampelyset: Bliv Aima kursusleder, 5 dage

I dette modul trænes du i at sammensætte og afholde foredrag, minikurser og workshops, som gør en forskel. Du lærer, at gennem at have fokus på det hele menneske, skabes synergi, fælles fodslag, projekter, målretning og fokus i en gruppe! Du bliver trænet i at skabe en interaktiv undervisning, hvor du ikke behøver frygte for spørgsmål og input fra eleverne. Det bringer dig over din frygt for at stå frem for grupper. Med denne tryghed vil du nyde at åbne op til dit publikum, og de vil nyde, at du kan slappe af og være dig selv. Eksamen består i at du afholder et offentligt foredrag/minikursus.

Valgfri tillægsmodul G5: Aktiver dine selvhelbredende kræfter: Mad for sundhed og livsglæde, 5 dage

Modulet er en grundig indførelse i sammenhængen mellem sundhed, kost, livsstil og personlig tilgang til verden. Du får en grundlæggende forståelse af hvordan kroppen fungerer, og hvad den har brug for for at mindske nedbrydelse af væv og styrke opbygningen af nye celler. Du lærer at mad er mere end bare noget, der fylder i maven. Det gør en langt større forskel for dit velbefindende end du tror. Noget af det, du har troet handlede om følelser vil du opdage handler om kost, og noget af det du troede handlede om kost, vil du opdage handler om din tilgang til livet. Modulet kan gennemføres som et personligt sundhedsforløb uafhængigt af uddannelsen.

Mentor og supervisionsforløb for blivende coacher og team & projektledere

Aima uddannelsen er mig bekendt den eneste, der både kræver og tilbyder et skræddersyet mentorforløb, der holder dig i hånden til du er igang med din karriere. Ønsker du begge certifikater finder og guider du mindst 20 klienter og 3 teams til det ønskede resultat i løbet af mentorforløbet – selvfølgelig må du tage betalt undervejs, så din investering kommer tilbage til dig. Efter hver session yder Aima Instituttet supervision på baggrund af evalueringsskemaer fra dig og klinten/teamet. Afsæt ca 40 timer hvis du kun ønsker coach certifikat og ca 60 timer til et kombineret certifikat, idet der er både forberedelse, teamudviklingssession og supervision for hver gang. Hvis du er ansat tilpasser vi mentorforløbet til din og virksomhedens specielle situation og formål. Efter mentorforløbet er din karriere som coach og team- og projektudvikler godt igang.