Masterforløb — Aima’s master coach uddannelser tager coaching til et nyt niveau!

Aima's master coach uddannelser tager coaching til et nyt niveau!

Aima Master uddannelser

Bliv Aima Master Coach, 30 dage + mentor & supervisionsforløb
Certifikat udstedes ved

 • Min. 97% deltagelse i modul G1-G3 og M1-M3.
 • Bestået skriftlig eksamen.
 • Bestået praktisk eksamen i modul M3. (coaching)
 • Vel gennemført mentor- og supervisionsforløb.

Bliv Aima Master SundhedsCoach, Aima master coach + 10 dage
Certifikat udstedes ved

 • Aima Master Coach certifikat
 • Bestået skriftlig eksamen i modul M4.
 • Bestået praktisk eksamen i modul M4.

Bliv Aima Master Gruppe Coach, Aima Master coach + 5 dage + mentor & supervisionsforløb i modul M5
Certifikat udstedes ved

 • Min. 97% deltagelse i modul G4 samt M5
 • Bestået praktisk eksamen i modul M5

Deltagerbevis udleveres til deltagere, der ikke ønsker at gennemføre mentorforløbet.

Elevers klienter siger:

Anonym:
"Sessionen gav mig ro – klarhed – accept af
at jeg er godt på vej. Selvom jeg egentlig
kendte svarene er det godt at få stillet
spørgsmål. Det tydeliggør opgaverne.
Jeg ville med glæde have betalt for sessionen,
dog ville jeg ikke have opsøgt den."

Bodil: "Jeg så hvad der holdt mig tilbage.
Det føles helt anderledes nu – en anden
balance. Jeg glæder mig til at mærke den
samme forandring i mit fysiske liv. Jeg
oplevede metoden som nem og den gav
mig svar – og vigtigst af alt svaret er mit eget.
Et par dage senere: Den sidste tid har været
drøj med astma og forkølelse. Sessionen gav
mig lige det, jeg havde brug for. Jeg føler
at jeg har født en ny mig.
Et halvt år senere: Min astma har endnu ikke
vist sig og jeg har ikke hostet siden."

Annette, 47 år:
"Accept af mig selv i min nuværende situation.
Det satte lige et par væsentlige brikker på
plads. Christina var god, da hun for det
meste gav sig god tid til at få følelserne frem.
En måned senere: Jeg har på flere områder
end det, jeg arbejdede med haft stor glæde
af processen – jeg føler virkelig at JEG ER
og holder fast i det i forhold til f.eks min mor
og min mand."

Súsanna Vígdá, lærer, clairvoyant:
"Sessionen har givet mig en beslutsomhed i
at være mit autentiske jeg. At passe bedre på
mig selv, tage en dag af gangen, ikke holde
mig tilbage fra at gøre hvad jeg har lyst til.
Jeg fik nogle a-ha oplevelser undervejs,
hvor jeg gik ind og accepterede mine følelser.
Inga var god til at føre mig på vej, stille de
rigtige spørgsmål og fastholde mig i de
forskellige følelser. Det blev hurtig klart, hvad
der var de grundlæggende problemstillinger
og arbejdet ud fra dem. Jeg er meget tilfreds
med resultatet."

Inge Merete Feilberg:
"Styr på mine tanker omkring min
uopfordrede jobansøgning/tilbud om
free-lance/konsulent assistence til
projektudvikling: Helene var rolig,
velafbalanceret, indlevende/engageret,
fastholdende – det der er nødvendigt i en
proces. Holdbare handlinger er perfekt som
middel til klarhed.

Anonym pige, 13 år:
"Sessionen gav mig følelsen af at være modig
og turde tage flere chancer og jeg fik tænkt
nogle ting igennem. Undervejs var der mange
sætninger jeg ikke forstod et kvæk af,
men Christina forklarede dem godt."

Anonym mand:
"En mindreværdsfølelse forvandledes til en
levende selvfølelse. Jeg kan bruge det, og er
supertilfreds hvis jeg kan leve det. Julie var
tålmodig. Følelsesmæssig indsigt. Hun gør
det overskueligt, har rutine. Virker som om
hun har prøvet det mange gange. Hun
holder klarhed, og holder fast. Metoden er
konkret. Den er god i forhold til de følelser
jeg skal lære at kende, den tager fat i roden.
3 uger senere: Jeg kører nu i elevator hver
dag. Klaustrofobien er væk. Helt utroligt."

Hanne Epstein, grafisk designer:
"En følelse af forløsning i forbindelse med
mit projekt. Større lyst til at gå igang med
det og større klarhed. Velvære når jeg
tænker på det. Sessionen gav mere end
jeg forventede. Procesformidleren var klar
i spyttet! Jeg var tryg ved hende og jeg er
kommet tættere på mit mål."

Anja:
"Sessionen har givet mig en lethedsfølelse.
Jeg synes vi fik fat i det helt rigtige. Det er
en fed metode. Tænker på en ny måde.
Jeg har ændret syn på min problemstilling.
3 uger senere: Det har været godt. Jeg
har kunnet være opmærksom på følelser
og hvad de opstår af. Jeg takler jalouxien
meget bedre. Min holdning er blevet en
anden."

Bente:
"Jeg forstår at en professionel rådgiver er
den rette at kontakte. Jeg går hjem og ved
hvad jeg skal. Mette havde fat i de rigtige
problemer. Metoden er god fordi der bliver
opsummeret gennem samtalen.
3 uger senere: Jeg fik et rigtigt godt skub.
Der er sket et mentalt skift. Jeg er på vej
fremfor at føle mig opgivende og frustreret."

CE_ApprovedAima Instituttet samarbejder med Coach.dk

Aima Instituttets Coachuddannelse efterlever de minimumskrav en Coachuddannelse skal opfylde, for at kunne blive listet på Coach.dk’s Coachuddannelsesoversigt. Samarbejdsaftalen gentegnes årligt.

For coacher og terapeuter, der ønsker at skabe dybtgående resultater

 • Forvandlingsproceduren går dybt — helt ned på identitetsniveau! Med den guider du din klient til det lag i bevidstheden, der giver næring til livslange problematikker, karaktertræk og livstruende sygdomme. Derved kan klienten vælge at holde op med at skabe dem. Processen tager omkring 1/2-3 timer.
 • Din evne til indlevelse forstærkes dramatisk
 • Et nyt niveau af menneskekundskab gør dig i stand til at tænke ud af boksen og stille en helt anden type spørgsmål, samt vide hvornår du skal henvise til anden kvalificeret behandling.
 • Et mentorforløb der holder dig i hånden indtil du er vant til at arbejde på dette bevidsthedsniveau og konsekvent skaber de forventede resultater.
 • Mulighed for at tjene din investering tilbage i løbet af mentorforløbet.
 • Adgang til Aima’s netværk af højt kvalificerede coacher og ledere.

Som Aima Master coach bliver du istand til at guide dine klienter til en dybtgående forvandling af sin tilgang til sig selv og verden, fordi metoderne involverer det hele menneske – ikke kun det kognitive aspekt. Aima’s coaching er baseret på en tilbundsgående forståelse af de 7 trin til forvandling: Et ønske om forandring, en udforsking og accept af det bestående, en indsigt i hvad det egentlig er, en oplevelse af at der er et valg, en beslutning om en ny retning og en holdbar handlingsplan. Du trænes i at coache klienten til at finde og fjerne den underbevidste programmering, der er årsagen til problematikken.

Når resultaterne nu er så dybtgående, hvorfor hedder det så ikke Aima terapi i stedet for coaching? Fordi fokus er fremadrettet og løsningsorienteret og fordi det karakteristiske ved coaching er at guide ‘klienten’ til selv at finde løsninger og træffe kvalificerede beslutninger.

Modulerne

Forudsætninger: Modul G1-G3 eller tilsvarende (prøve skal aflægges)
Modul M1: Indlevelse og forvandling

Dette modul bringer det dybeste aspekt af personligheden i spil i din coaching. Fokus er på indlevelse og forvandling. Du får en dybere forståelse for principperne bag Forvandlingsproceduren, som er det essentielle Aima værktøj, når personlige barrierer skal forvandles til skabende energi/fri opmærksomhed. Du trænes i at guide dine medkursister i forhold til forskellige temaer, som f.eks lavt selvværd, afsavn, stress, vægelsind, tvivlstilfælde, negative følelser, relationer og sygdom. Du guider dine medkursister igennem at opleve deres egen situation fra fundamentale synsvinkler, indtil de kommer i kontakt med det aspekt af deres bevidsthed, hvorfra de frit kan vælge at beholde eller ændre situationen. En fantastisk indre rejse at guide og bevidne. Du trænes i at kombinere forvandlingsproceduren med teknikkerne fra tidligere moduler.

Modul M2: Menneskekundskab

Dette modul indeholder en bred baggrundsviden, som giver dig en grundlæggende accept og forståelse for menneskelige processer. Her er fokus på både etik, fysiske og psykiske processer, herunder kropssprog. Endvidere giver modulet dig baggrund for at vide, hvornår du bør henvise til anden kvalificeret behandling. Den praktiske træning i at coache fortsætter, hvor vi slap i modul 3 og efter dette modul er du i stand til at coache flydende og spontant og stille relevante spørgsmål fra et bredere og dybere perspektiv.

Modul M3: Klar til din master coach karriere

Efter dette modul er du i stand til at guide dine medkursister til transformation af dybtgående problematikker. Din coaching begynder at blive mere flydende og spontan og du ved hvilke metoder du skal kombinere med hvornår. Modulet starter med en kort skriftlig eksamen. Den sikrer, at du har forstået grundprincipperne. Det overordnede tema for modulet er din karriere. Dels i form af at du coacher og bliver coachet i forhold til din personlige karriere, således at mentorforløbet kan skræddersys til dig, dels i form af at holdet nu inviterer ‘gæster’, så du under beskyttede forhold med adgang til hjælp forbereder dig til at stå alene med klienter. I løbet af dette modul coacher du 4 ‘gæster’, du ikke kender i forvejen, og som ikke tidligere har prøvet Aima coaching. Dette er din praktiske eksamen. Efter dette modul har du en klar retning i forhold til din karriere og både du og jeg og dine kommende klinter kan være trygge, når du som del af mentorforløbet begynder at coache klienter på egen hånd.

Mentor og supervisionsforløb for blivende mastercoacher

Aima uddannelsen er mig bekendt den eneste, der både kræver og tilbyder et skræddersyet mentorforløb, der holder dig i hånden til du er igang med din karriere. I løbet af mentorforløbet finder og guider du mindst 20 klienter til det ønskede resultat – selvfølgelig må du tage betalt undervejs, så din investering kommer tilbage til dig. Efter hver session yder Aima Instituttet supervision på baggrund af evalueringsskemaer fra dig og klinten. Afsæt ca 80 timer, idet der er både forberedelse, session og supervision for hver klient. Hvis du er ansat tilpasser vi mentorforløbet til din og virksomhedens specielle situation og formål. Efter mentorforløbet er din karriere som mastercoach godt igang.

Overbygninger

Tillægsmodul M4: Kausalbehandling (Bliv Master Sundhedscoach)

Kausalbehandling betyder behandling af årsagen. I de foregående moduler har du lært at coache med forvandlingsproceduren, og med modul G5 har du fået en grundig forståelse af hvordan kost, livsstil og psyke påvirker helbredet. Du har måske endda oplevet at fysiske symptomer spontant har forsvundet hos dig selv eller dine medstuderende. I dette modul målrettes coachingen systematisk mod at håndtere fysiske symptomer. Du trænes i at guide en person til indsigt i hvor et givet symptom stammer fra. Svaret findes nemlig i personen, som har symptomet. Du lærer forskellige strategier til at genaktivere de selvhelbredende kræfter alt afhængigt af om de fysiske symptomer har ydre eller indre årsager og om disse årsager er personlige eller involverer andre mennesker/samfundet. Samme symptom hos forskellige mennesker har sjældent samme årsag, ligesom samme årsag sjældent giver samme symptom hos forskellige mennesker. Efter dette modul vil du kunne guide dine klienter til et punkt, hvor de føler at de har et valg i forhold til deres fysiske symptomer og helbredsmæssige problemer. Modulet afsluttes med en skriftlig og praktisk eksamen.

Tillægsmodul M5: Coaching af grupper (Bliv Master gruppecoach)

Master gruppe coach uddannelsen er hovedsagelig praktisk, idet du deltager som føl på kurset Vejen hjem er vejen frem. Du guides skridt for skridt til at kunne bemestre at hurtigt kunne skifte mellem at forholde dig til forskellige personers grundtema og samtidigt kunne håndtere det, som vækkes i dig selv. At coache grupper på dette niveau er banebrydende og udfordrende. Det sætter dig i stand til at gøre en større forskel i dit arbejde med mennesker og træner dig i at udnytte fordelene både ved individuel coaching og gruppeundervisning samtidig.

Du kan begynde denne uddannelse i den sidste del af mentor- og supervisionsforløbet for blivende mastercoacher. Antal følforløb, der behøves for at være klar til eksamen kan variere fra person til person. Hvis du medbringer mindst en elev per kursus har du overskud på kontoen og bliver dermed betalt for at tage denne uddannelse. Afsæt ca 20 timer ud over kursustiden (ca 40 timer) til forberedelse, supervision/undervisning samt evaluering i forbindelse med hvert kursus du deltager i.

Tidligere deltagere siger


"Uddannelsen har givet mig et solidt fundament
i mit eget liv, hvilket gør, at jeg er blevet istand
til at planlægge og handle bevidst.
Den har givet mig lyst, mod og evner til at hjælpe
andre i samme retning. Den har givet mig et
fantastisk værktøj til at genemskue og blive
bevidst om hvilke roller og identiteter, som vi
allesammen går og lever og agerer igennem på et
meget dybere niveau. Det har bragt mig i den grad
i kontakt med livets rytme, hvilket har givet mig
en dyb centrering, dels i min krop og dels i min
livssituation. Jeg har fået en åben og
undersøgende attitude istedet for en reaktiv."

Tina Heitman, butiks- og kontorassistent:
"Uddannelsen har givet mig en helt anden måde
at forholde mig til det barn, jeg har født i løbet af forløbet.
Foruden at alle bekymringer er blevet gennemarbejdet
har amning, døgnrytme m.m. bare fungeret på trods af
en iøvrigt meget presset situation. Uden dette ville jeg
heller ikke på en konstruktiv måde have kunnet håndtere
de kriser, der naturligt opstår ved at samtidigt blive mor
til to store piger, den ene teen-ager. Desuden har jeg fået
tillid til, at jeg kan undervise og give sessioner, selvom
jeg aldrig troede, jeg skulle kunne blive så dygtig.
Min vægt, som jeg altid har haft problemer med
(15-30 kg's overvægt) har desuden normaliseret sig
uden anstrengelser. "

Natalie:
"Kroppen og sjælen er landet på samme sted.
Jeg har lært mig at acceptere min krops energier,
og jeg er på vej mod et punkt, hvor jeg kan anvende
dem som et redskab for mig selv og andre.
Jeg har ændret mig fuldstændigt, hvad angår min
tidligere kæreste efter modulet med menneskekundskab.
Jeg finder nu en glæde i at være sammen med ham og
snakke. Jeg er bedre til at respektere mine egne behov
og har måske netop derfor truffet en partner, der ikke
bliver forskrækket over mine følelser, men står solidt
på jorden med egne holdninger. Selvfølgelig kunne mit
liv se bedre ud på visse områder, men i bund og grund
føler jeg, at jeg har de redskaber, jeg behøver. "

Anne:
"Jeg er endelig blevet fri til at vælge mine roller
og identiteter. Jeg er blevet bevidst om, at en rolle
har to modsatte sider der hænger sammen. Aima
er fantastisk til at gøre identiteter synlige. Miljøet
har været kærlighedsfuldt og trygt. Jeg har meget
større forståelse for andre mennesker og mig selv
efter modulet om menneskekundskab. Mit ansvar
overfor de mennesker, jeg møder på min vej er blevet
større og dermed også min værdi som menneske.
Jeg forstår madens betydning for mit velbefindende.
Hvis jeg ønsker det, er jeg fri for alle slags reaktioner.
Jeg føler mere ansvar for mig selv og ser ikke længere
dig som alvidende kursusleder."