Nyhedsbrev med stof til eftertanke

Bliv mester i dit eget univers!

AIMA er det ultimative system for dig der ønsker mere LIV

Livsglæde
Inspiration
Vitalitet!
  • Har du nogensinde oplevet en følelse af klarhed som kom dybt indefra eller ovenfra? En følelse af ren inspiration?
  • Er det nogensinde sket for dig, at svarene til hvad, hvordan og hvorfor på næsten magisk vis er poppet op i dit sind eller blevet tydelige gennem andre folks ord eller handlinger? En indre viden om hvordan du skal nå dit mål. En sindstilstand, hvor udfordringer er interessante fremfor uoverkommelige problemstillinger?
  • Gav du nogensinde dig selv lov til at være så optaget af at leve en drøm at det var alt du kunne tænke på og tale om? Så intet kunne fjerne dit fokus fra den?
  • Har du nogensidne oplevet at dit behov for mad, drikke og søvn blev reduceret til et minimum, mens dit aktivitetsniveau blev hævet til et maksimum? Hvor det virkede som om du fik din næring gennem selve aktiviteten? En følelse af at være tilsluttet en uudtømmelig energikilde?
  • Har du nogensinde oplevet at dit engagement var så smittende at andre mennesker begyndte at bidrage med ideer, muligheder og løsninger som øgede din egen inspiration, så en positiv spiral af kreativitet løftede jer alle til næste niveau? En følelse af synergi?

Når du er i denne kernetilstand aktiveres dine selvhelbredende kræfter maksimalt. Det, du bevidst fokuserer på bliver til virkelighed uden anstrengelse. Akkurat ligesom ordene du skriver på et blankt stykke papir bliver tydelige og letopfattelige. Hvis din underbevidste programmering (hvilket svarer til at papiret allerede er tæt beskrevet) har en anden hensigt, kan dit bevidste sind i kernetilstanden viske programmeringen væk.

Hvis du ikke er i denne kernetilstand vil du støde på hindringer i form af at din underbevidste programmering styrer dit fokus i en anden retning end du ønsker, uanset om du forsøger at ændre dit liv via kroppen, sindet, dine relationer eller at skabe en bedre struktur i dit liv. For flertallet af os gælder, at vi er så langt fra kernetilstanden, at vort bevidste sind kun styrer omkring 90% af vore tanker og handlinger. Det vil sige at vi har meget lidt kontrol med hvad vi egentlig skaber. Det styres mest af vort underbevidste. Men i kernetilstanden får dit bevidste sind adgang til at omprogrammere dit underbevidste sind.

Jeg har efterhåndet set mange mennesker slå sig selv i hovedet med at deres nederlag i forhold til at ændre adfærd, kost, livsstil, dyrke motion etc skyldes manglende viljestyrke, motivation, dovenskab etc, når det reelt er deres underbevidste programmering, der spænder ben for dem. Når du så forsøger at manifestere det du ønsker, bliver de signaler du sender til dine omgivelser uklare og tvetydige på samme måde som ord, du skriver på et stykke papir, hvor der i forvejen er fyldt med ord og kruseduller. Selvfølgelig vil du opleve et nederlag. Tavlen skal viskes ren, før du kan lykkes.

Selvom jeg har mødt en del mennesker med en massiv underbevidst negativ programmering, har jeg endnu tilgode at møde et menneske, der ikke er motiveret, når de opdager at de kan ændre deres programmering og flytte dem selv i retning af ovenfor beskrevne kernetilstand. Første skridt til at ændre din underbevidste programmering (viske tavlen ren) er at blive bevidst om hvad programmeringen indeholder og hvilke konsekvenser det har for dig.

AIMA står for

  • Awareness: Bevidsthed, nærvær, erkendelse
  • Integration: Forening af modsætninge
  • Manifestation: Virkeliggørelse af din drøm
  • Assesment: Evaluering og nyorientering

Umiddelbart efter at du har bekræftet din tilmelding til mit nyhedsbrev får du adgang til mit minikursus på bare 10 minutter: “Afslør dit ubeviste fokus” på engelsk samt “Mindfulness og Stresshåndtering” på dansk. I nyhedsbrevene, der følger får du stof til eftertanke og inspiration, der yderligere vil støtte dig i at genskabe kontakten til din kerne.

Du kan selvfølgelig afmelde dig mine nyhedsbreve når som helst og jeg deler ikke din email adresse med NOGEN.

JA TAK TIL “STOF TIL EFTERTANKE”
OG DE TO MINIKURSER
:
LÆR AT AFSLØRE DIT UBEVIDSTE FOKUS
& MINDFULNESS OG STRESSHÅNDTERING

Din adresse bliver ikke givet videre og i hvert nyhedsbrev er der et “unsubscribe” link for afmelding.